Химия

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

فناوری ریسندگی الیاف کوتاه

Klein, Werner. فناوری ریسندگی الیاف کوتاه = The Technology of short-staple Spinning : translation from English W. Klein The Technology of short-staple Spinning / W. Klein ; ubers Mir Reza Taheri Otaghsara ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. — 160 p.


تکنولوژی پلیمرها

Vahid Haddadi-Asl. تکنولوژی پلیمرها = Polymers Technology : translation from English Vahid Haddadi-Asl Polymers Technology / Vahid Haddadi-Asl ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. — [Iran] : [s. n.], 2006. — 818 p.


Распылительная сушка

Долинский, А. А. Распылительная сушка : в 2 т. / А. А. Долинский, К. Д. Малецкая. — Т. 2 : Теплотехнологии и оборудование для получения порошковых материалов. — Киев : Академпериодика, 2015. — 390 с.


مقدمه ای بر پلیمرها و کاربرد آنها

Azam Rahimi. مقدمه ای بر پلیمرها و کاربرد آنها = Introduction to Polymers and their Applications : translation from English Introduction to Polymers and their Applications / Azam Rahimi ; дар. Амир Эсхан Карими Язди ; Iran Polymer and Petrochemical Institute. — Iran : [s. n.], [20--]. — 214 p.


Дивосвіт металів

Кондратюк, С. Є. Дивосвіт металів / С. Є. Кондратюк, О. Л. Геллер ; ФІзико-технологічний ін-т металів та сплавів НАН України. — Київ : Академперіодика, 2015. — 204 с.


شیمی پلیمر

Stevens, Malcolm P. شیمی پلیمر : translation from English 2nd ed. M. P. Stevens Polymer Chemistry : an Introduction = Polymer Chemistry : аn Introduction / M. P. Stevens ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. - 2nd ed. — [Iran] : [s. n.], [20--]. — 465 p.


مواد کامپوزیت‌ با نگرشی‌ بر روشهای‌ نوین‌ آنالیز حرارتی‌

Firouzmanesh, M. R. مواد کامپوزیت‌ با نگرشی‌ بر روشهای‌ نوین‌ آنالیز حرارتی‌ = Composite Materials Through New Methods of Thermal Analysis : translation from English M. R. Firouzmanesh, S. Yazdanpanah Composite Materials Through New Methods of Thermal Analysis / M. R. Firouzmanesh, S. Yazdanpanah ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. — [S. l.] : RIERCO, [20--]. — 33 p.


Методичні вказівки до організації курсового та дипломного проектування за темою «Розрахунок матеріального балансу»

Методичні вказівки до організації курсового та дипломного проектування за темою “Розрахунок матеріального балансу” : для студ. спец. “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі” денної та заоч. форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: Г. Г. Тульський, В. В. Штефан, Б. І. Байрачний. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 44 с.


مواد پلاستیک

Brydson, J. A. مواد پلاستیک  = Plastics materials : translation from English 5th ed. J. A. Brydson Plastics materials / J. A. Brydson ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. — Butterworths : [s. n.], [1989]. — 602 p.


سوپر جاذب ها

Mohammad Jalal Zohuriaan-Mehr. سوپر جاذب ها = Super-absorbent : translation from English Mohammad Jalal Zohuriaan-Mehr Super-absorbent / Mohammad Jalal Zohuriaan-Mehr ; дар. Амир Эсхан Карими Язди ; Iran Polymer and Petrochemical Institute. — Iran : Iran Polymer Society Press, [20--]. — 84 p.


Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах : навч. посібник : у 2 ч. — Ч. 2 : Фізико-хімічні системи, фазові рівноваги, термодинаміка, ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів / О. Ю. Федоренко [та ін.] ; ред. М. І. Рищенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 336 с.


اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

Himmelblau, David M. اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی = Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering : translation from English 4th ed. / D. M. Himmelblau ; translated info persian M. Sohrabi ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. - New Jersey : Prentice-Hall, ing, [20--]. — 776 p.


Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей

Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей : підручник / І. М. Астрелін [та ін.] ; ред. Л. Л. Товажнянський ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2011. — 288 с.


شیمی‌ پایه‌

Masterton, W. L. شیمی‌ پایه‌  = Chemistry : translation from English W. L. Masterton, E. J. Slowinski, E. Walford Chemistry / W. L. Masterton, E. J. Slowinski, E. Walford ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. - [Iran] : [s. n.], [20--]. — 580 p.


Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 : Технологічні розрахунки в хімічних технологіях тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів / Л. Л. Брагіна [та ін.] ; ред. М. І. Рищенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2012. — 332 с.


Страницы