Химия

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Electrochemical processes and systems: application for tutors

Electrochemical processes and systems: application for tutors = Електрохімічні процеси та системи: застосування для викладачів : monography / M. Ved’ [et al.] ; дар. М. В. Ведь ; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". — Kharkiv : FOP Panov A. M., 2018. — ​112 p.


Фізико-хімічні основи спікання алмазних порошків під дією високого тиску та високої температури

Бочечка, О. О. Фізико-хімічні основи спікання алмазних порошків під дією високого тиску та високої температури : монографія / О. О. Бочечка ; ред. В. З. Туркевич ; ІНМ НАНУ. —​ Київ : Наук. думка, 2019. — 240 с.


Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв

Заплетніков, І. М. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв : навч. посібник / І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, В. М. Кудрявцев ; НУХТ, ДонДУЕТ. —​ Київ : Центр учбової літ. : Кафедра, 2016. — ​344 с.


Методика выполнения индивидуальных и контрольных заданий по курсу физической химии (электрохимия, кинетика)

Руднева, С. И. Методика выполнения индивидуальных и контрольных заданий по курсу физической химии (электрохимия, кинетика) : учеб.-метод. пособие / С. И. Руднева, А. В. ​Дженюк, Ю. И. ​Долженко ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Здоренко М. И., 2016. — 80 с.


Загальна хімія

Загальна хімія : навч. посібник / Булавін В. І. [та ін.] ; дар. В. І. Булавін ; заг. ред. Булавін В. І. ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. — ​376 с.


Проектування складів бетонів

Дворкін, Л. Й. Проектування складів бетонів : монографія / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін ; НУВГП. —​ Рівне : НУВГП, 2015. — 353 с.


Теоретична електрохімія

Тульський, Г. Г. Теоретична електрохімія : навч. посібник / Г. Г. Тульський.   Ч. 1 / В. М. Артеменко, С. Г. Дерібо ; дар. С. Г. Дерібо ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Іванченко І. С., 2019. — 183 с.


Математичне моделювання і комп’ютерний аналіз процесів структуроутворення легованих сталей в ході фазових перетворень

Каверинський, В. В. Математичне моделювання і комп’ютерний аналіз процесів структуроутворення легованих сталей в ході фазових перетворень : монографія / В. В. Каверинський ; ІПМ НАНУ. —​ Київ : КІМ, 2019. — 212 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 886

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 886 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. В. Й. Скорохода.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — 240 с.


Процеси фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо (Ст3) — вуглець (КОКС)

Лавриненко, О. М. Процеси фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо (Ст3)  вуглець (КОКС) : монографія / О. М. Лавриненко ; ІПМ НАНУ, ІГНС ​НАНУ.  Київ : КІМ, 2019. — 300 с.


Інтенсифікація енерго-масообмінних процесів в культуральних середовищах бродильних і мікробіологічних виробництв

Інтенсифікація енерго-масообмінних процесів в культуральних середовищах бродильних і мікробіологічних виробництв : монографі / А. І. Соколенко [та ін.] ; НУХТ. —​ Київ : Кондор, 2018. — 212 с.


Memoirs of Sherlock Holmes

Doyle, A. C. Memoirs of Sherlock Holmes / A. C. Doyle.  Kiev : КМ-БУКС, [2016]. — 284 p.


Страницы