Хімія елементів: авторський лекційний курс

Волобуєв, М. М. Хімія елементів: авторський лекційний курс : навч. посібник / М. М. Волобуєв, М. В. Ведь ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 200 с.