Управління підприємствами сфери харчування

 Яцун, Л. М. Управління підприємствами сфери харчування: теорія, методологія, практика : монографія / Л. М. Яцун  дар. Т. В. Давидюк ; ХДУХТ. — Харків : ХДУХТ, 2015. — 334 с.