Ресурсозберігаючі електрохімічні виробництва

Смірнова, О. Л. Ресурсозберігаючі електрохімічні виробництва : навч. посібник / О. Л. Смірнова, С. А. Лещенко ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Іванченко І. С., 2019. — 120 с.