Основи хімії та методи аналізу харчової продукції

Основи хімії та методи аналізу харчової продукції : підручник / Н. К. Черно [та ін.]. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. — 360 с. : табл.