Загальні методи визначення якості та безпеки споживчих товарів

Загальні методи визначення якості та безпеки споживчих товарів : навч.-практ. посібник / І. А. Петрова [та ін.] ; ХНУВС, НТУ “ХПІ”. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 188 с.