Вісник Національного технічного університету “ХПІ” Вип. 50(1159)

Вісник Національного технічного університету “ХПІ” : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”. Вип. 50(1159) : Хімія, хімічна технологія та екологія / ред. М. І. Рищенко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — 175 с.