Високотемпературні сплави з пам’яттю форми

Фірстов, Г. С. Високотемпературні сплави з пам’яттю форми : монографія / Г. С. Фірстов ; ІМФ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2019. — 198 с.