Химия

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

PRES 2013

PRES 2013 : 16th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, 29 Sept. — 2 Oct. 2013, Rhodes, Greece / дар. Г. С. Новикова. Pt. 1 / ed. P. Varbanov [et al.]. — Milano : [s. n.], 2013. — 624 p.


Функціональна кераміка. Керамічні матеріали, що захищають від електромагнітного випромінювання

Лісачук, Г. В. Функціональна кераміка. Керамічні матеріали, що захищають від електромагнітного випромінювання : монографія / Г. В. Лісачук ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Планета-Прінт, 2013. — 280 с.


Modified crystal field theory and its applications

Lamonova, K. V. Modified crystal field theory and its applications = Модифікована теорія кристалічного поля та іі застосування / K. V. Lamonova, S. M. Orel, Yu. G. Pashkevich ; National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk Institute for Physics and Engineering Named After O. O. Galkin. — Kyiv : Akademperiodyka, 2019. — 226 p.


Наукові праці. Вип. 47, Т. 2

Одеська національна академія харчових технологій. Наукові праці / ОНАХТ. Вип. 47, Т. 2 / дар. Л. М. Ульєв ; відп. ред. Л. В. Капрельянц. — Одеса : ОНАХТ, 2015. — 235 с.


Начала хімії гетероциклічних сполук

Швайка, О. П. Начала хімії гетероциклічних сполук : навч. посібник / О. П. Швайка, М. І. Короткіх ; ІНФОВ НАНУ, ІОХ НАНУ, ДонНУ. — Київ : Академперіодика, 2020. — 194 с.


Практикум з санітарно-хімічних та експлуатаційно-гігієнічних властивостей полімерних та композиційних матеріалів

Авраменко, В. Л. Практикум з санітарно-хімічних та експлуатаційно-гігієнічних властивостей полімерних та композиційних матеріалів / В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина ; дар.: В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна, Г. М. Черкашина ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 139 с. : табл., рис. 


Основы промышленной биотехнологии. Биотехнологические основы производства кисломолочных продуктов и сыров

Клещев, Н. Ф. Основы промышленной биотехнологии. Биотехнологические основы производства кисломолочных продуктов и сыров : учеб. пособие / Н. Ф. Клещев, М. П. Бенько ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2010. — 80 с.


Автоматизоване керування технологічними процесами галузі

Автоматизоване керування технологічними процесами галузі : на прикладі виробництва кальцинованої соди аміачним способом : текст лекцій / НТУ “ХПІ” ; дар. С. Д. Деменкова ; уклад.: А. О. Бобух [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 103 с.


Комп’ютерно-інтегровані системи керування об’єктами галузі : на прикладі виробництва кальцинованої соди аміачним способом

Комп’ютерно-інтегровані системи керування об’єктами галузі : на прикладі виробництва кальцинованої соди аміачним способом : текст лекцій / А. О. Бобух [та ін.] ; дар. С. Д. Деменкова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 111 с. : рис.


Сушіння та зберігання зерна

Сушіння та зберігання зерна : підручник / О. І. Шаповаленко [та ін.] ; НУХТ. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. — 396 с. : табл., рис.


Страницы