Володимир Степанович Пономаренко

Володимир Степанович Пономаренко : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народження / ХНЕУ ; уклад.: В. Є. Єрмаченко [та ін.]. — Харків : Майдан, 2018. — 224 с. : іл.