Справочные и библиографические издания

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

До 80-річчя ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василя Яковича Тація

До 80-річчя ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, почесного президента Національної академії правових наук України, академіка Національної академії наук України Василя Яковича Тація / дар. Є. І. Сокол. —[Б. м. : б. и.], [2020]. — 44 с. : іл.


Володимир Степанович Пономаренко

Володимир Степанович Пономаренко : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народження / ХНЕУ ; уклад.: В. Є. Єрмаченко [та ін.]. — Харків : Майдан, 2018. — 224 с. : іл.

 


Адвокація: представлення інтересів бібліотек

Загуменна, В. В. Адвокація: представлення інтересів бібліотек : посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації / В. В. Загуменна ; дар. Л. П. Семененко ; УБА, НАКККіМ. — Київ : Самміт-Книга, 2013. — 80 с. эл. опт. диск

 


Світло і свобода : роздуми про прагнення до щастя

Джефферсон, Т. Світло і свобода : роздуми про прагнення до щастя / Т. Джефферсон ; дар. Т. Є. Романова ; ред. Е. С. Петерсен ; пер. з англ.: Т. Троянович, А. Назарова. —​ Харків : Литера Нова, 2019. — 180 с.


Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / НБУВ, НАНУ. Розділ : П Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки, Підрозділ : П 8 Ветеринарна медицина / уклад.: Т. П. Медвідь, П. І. Шекера ; наук. ред. Н. В. Стрішенець. —​  Київ : НБУВ, 2015. — 106 с.


Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Таблиця мовних типових поділів

Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Таблиця мовних типових поділів / НБУВ, НАНУ ; уклад.: І. І. Багрій, О. О. Сербін ; гол. ред. В. І. Попик. —​  Київ : НБУВ, 2013. — 548 с.


Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського​ / НБУВ, НАНУ. — Розділ : У Економіка. Економічні науки, Підрозділ : У 052 Облік. Аудит / уклад.: А. М. Головащук, С. В. Галицька, П. І. Шекера ; наук. ред. Т. П. Павлуша. —​  Київ : НБУВ, 2017. — 111 с.


Твори Т. Г. Шевченка у фондах Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Твори Т. Г. Шевченка у фондах Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка : каталог / ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Г. М. Лях, В. В. Долбня, Г. М. Гєрасимова ; наук. ред. Л. В. Глазунова ; ред. Н. О. Стрілець. —​  Харків : ХДНБ, 2018. — 193 с.


Валентина Дмитрівна Ракитянська

Валентина Дмитрівна Ракитянська : до 70-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; уклад.: О. В. Непочатова, Н. В. Петренко ; наук. ред. Л. В. Глазунова ; ред. С. М. Миценко. —​  Харків : ХДНБ, 2018. — 128 с.


Фаина Раневская

Щеглов, Д. А. Фаина Раневская : монолог / Д. А. Щеглов. —​  Москва : Олимп ; Смоленск : Русич, 1998. — 448 с.


Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК

Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК : УДК станом на 2011 р., ББК — на 1997 р. / Книжкова палата України ; уклад.: М. Й. Ахвердова [та ін.]. —​  Київ : Книжкова палата України, 2017. — 72 c.


Леонид Леонидович Товажнянский : к 85-летию со дня рождения

Леонид Леонидович Товажнянский : к 85-летию со дня рождения : биобиблиографический указатель / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Научно-техническая б-ка ; дар. Л. Л. Товажнянский ; сост.: Л. П. Семененко, В. Н. Быкова. —​  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2018. — 260 с.


Сергей Константинович Шелковый : к 70-летию со дня рождения

Сергей Константинович Шелковый : к 70-летию со дня рождения : биобиблиографический указатель / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Научно-техническая б-ка ; дар. С. К. Шелковый ; сост.: Л. П. Семененко, В. И. Кулиш ; науч. ред. Л. П. Семененко. —​  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — 530 с.


Гібрідні акмеологічні бібліотеки в Україні: інноваційні технології та застосування

Антонов, В. М. Гібрідні акмеологічні бібліотеки в Україні: інноваційні технології та застосування : монографія​ / В. М. Антонов, В. Г. Нестеренко, Ю. В. Антонова-Рафі ; КНУ. —​  Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2013. — 207 с.


Загальне бібліографознавство

Швецова-Водка, Г. М. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посібник / Г. М. Швецова-Водка ; РДГУ. — 2-ге вид., випр. та доп. — Київ : Кондор, 2018. — 204 с.


Страницы