Ученые НТУ «ХПИ» — образованию, науке, промышленности: лучшие издания

Таможенное дело

Чекмасова І. А. Митна справа : навч. посіб. для студентів спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Оподаткування» / І. А. Чекмасова, В. А. Міщенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 219 с. : рис., табл.
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Чекмасова И. А., Мищенко В. А.
 

Психодиагностика

Чала Ю. М. Психодіагностика : навч. посіб. для бакалаврів ден. та заоч. форми навчання спец. 053 «Психологія» / Чала Ю. М., Шахрайчук А. М. ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Панов А. М., 2018. — 245 с. : іл., рис. —  Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Чала Ю. Н., Шахрайчук А. М.
 

Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной

Kurpa L. V. Differential and Integral Calculus for One Variable Functions = Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної : the Educational Textbook for Students of Technical Universities / L. V. Kurpa, T. V. Shmatko ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 324 p.

Справка об авторах и перечень их публикаций: Курпа Л. В., Шматко Т. В.
 

Лидерские качества в профессиональной деятельности

Лідерські якості в професійній діяльності : навч. посібник для магістрів денної та заочної форми навчання спец. 074 «Публічне управління та адміністрування» / О. Г. Романовський, С. М. Резнік, Т. В. Гура, Ю. І. Панфілов, Б. Р. Головешко, В. В. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 143 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Романовский А. Г., Резник С. Н., Гура Т. В., Панфилов Ю. И., Головешко Б. Р., Бондаренко В. В.

Бизнес-процессы предприятия: моделирование, анализ, совершенствование. Ч. 1

Орловський Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 : Моделювання бізнес-процесів: методи та засоби / Д. Л. Орловський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 336 с. : табл., рис.

Справка об авторах и перечень их публикаций: 
 

Бизнес-процессы предприятия: моделирование, анализ, совершенствование. Ч. 2

Орловський Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 2 : Бізнес-процеси: аналіз, управління, удосконалення / Д. Л. Орловський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2018. — 433 с. : табл., рис.

Справка об авторах и перечень их публикаций: Орловский Д. Л.
 

Информационно-управляющие системы и планирование в логистике материальных потоков

Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків : навч. посібник / О. В. Григоров, М. Г. Стрижак, Г. О. Аніщенко, А. О. Окунь, Н. О. Петренко, О. В. Турчин, В. В. Стрижак ; за заг. ред. О. В. Григоров ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — 2-ге вид., доп. і випр. — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — 496 с. : табл., рис. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Григоров О. В., Стрижак М. Г., Аніщенко Г. О., Окунь А. А., Петренко Н. А., Турчин О. В., Стрижак В. В.
 

Менеджмент качества в аспекте конкурентоспособности объектов

Грінченко М. П. Менеджмент якості в аспекті конкурентоспроможності об’єктів : навч. посібник / М. П. Грінченко, О. В. Лобач, М. А. Гринченко ; ред. І. В. Кононенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 148 с. : табл., рис.
 
Содержание
Справка об авторах и перечень их публикаций:
 

Tензометрия

Андрєєв А. Г. Тензометрія : підручник / А. Г. Андрєєв, Г. І. Львов, О. В. Щепкін ; Нац. техн. ун-т «Харків. політех. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 232 с. : табл., рис.

Содержание
Справка об авторах и перечень их публикаций:
Андреев А. Г., Львов Г. И., Щепкин А. В.

 


Государственное и региональное управление

Державне та регіональне управління : навч. посібник / С. І. Архієреєв, Н. Н. Губанова, О. В. Кузьменко, А. С. Митрофанова ; ред. С. І. Архієреєв ; Нац. техн. ​ун-т ​«​Харків. політехн. ін-т»​. — Харків : Іванченко І. С., 2018. — 127 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Справка об авторах и перечень их публикаций: Архиереев С. И., Губанова Н. Н., Кузьменко А. В., Митрофанова А. С.
 

Страницы