Модели и методы стратегического управления развитием предприятия

Москаленко В. В. Моделі та методи стратегічного управління розвитком підприємства : [монографія] / В. В. Москаленко, М. Д. Годлевський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Точка, 2018. — 208 с. : табл., мал. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: 
Москаленко В. В., Годлевский М. Д.