Алгоритмы и структуры данных: практикум

Стратієнко Н. К. Алгоритми і структури даних: практикум : навч. посібник / Н. К. Стратієнко, М. Д. Годлевський, І. О. Бородіна ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 224 с. : табл., мал.
 
Справка об авторах и перечень их публикаций: Стратиенко Н. К., Годлевский М. Д., Бородина И. А.