Яковлев А. І., Стеценко Ю. М., Стеценко Ю. Ю.

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ І КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ І ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

 

 

Харків – 2009

УДК 621.313.33

ББК 31.261.63.02

Я 47

 

 

Рецензент: С. М. Ілляшенко, докт. екон. наук, проф., зав. кафедри маркетингу Сумського університету.

 

 

Я 47 Яковлев А. І., Стеценко Ю. М., Стеценко Ю. Ю. Удосконалення якості і конкурентоздатності електротехнічних виробів в визначення їх ефективності. - Харків: АдвА™ СПДФО Михайлов Г. Г., 2009. - 96 с.

 

Розглянуті поняття і показники якості і конкурентоспроможності засобів праці у відповідній зарубіжній та вітчизняній літературі. Проаналізовано фактичний стан справ з даної проблеми в Україні і накреслені шляхи його поліпішення. Розглянуті принципи визначення ефективності від зростання рівня найважливіших властивостей якості та конкурентоспроможності нових товарів - надійності та довговічності. Запропоновані напрямки їх подальшого розвитку, в т.ч. виходячи з особливостей споживання електродвигунів ЗАТ «ХЕМЗ-ІРЕС». Розглянуто використання методу прискорених випробувань електродвигунів при контролі їх якості. Запропоновані засоби економічної оцінки при їх здійсненні.

Книга розрахована на спеціалістів економічного, наукового та технічного профілю, студентів ВНЗ.

 

Іл. 4. Бібліогр. назв. 69.

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

1.   Аналіз існуючих положень з якості продукції

2.   Аналіз існуючих розробок з визначення конкурентоспроможності промислової продукції

3.   Принципи визначення ефективності нововведень на сучасному етапі і шляхи їх удосконалення

4. Методи визначення ефективності підвищення якості та конкурентоздатності засобів праці і напрямки їх удосконалення

5.Визначення економічно доцільного плану випробувань електродвигунів та їх елементів в процесі їх виробництва

5.1.Зменшення витрат, пов'язаних з приробленими відмовами виробів та їх елементів

5.2.Засоби розрахунку ефекту від проведення прискорених випробувань двигунів

Заключения

Список літературних джерел