МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ      

Гвардійський ордена Червоної Зірки факультет військової підготовки

імені Верховної Ради України Національного технічного університету

"Харківський політехнічний інститут"

 

 

 

С.О. Сладких, В.М. Базелюк

 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

 

Навчальний посібник

 

Харків 2008

 

ББК 68.513я.73

С 47

 

Рецензенти: кандидат технічних наук, доцент П.А. Бондарук;

кандидат технічних наук, доцент Е.О. Скворчевський.

С.О.Сладких, В.М. Базелюк. Експлуатація бронетанкового озброєння та техніки. Навчальний посібник. -X.: ФВП НТУ, ДПГ 2008 -100 с.

 

У даному посібнику розглядаються основи експлуатації бронетанкового озброєння і техніки танкових (механізованих) підрозділів. У системі бойової готовності технічний стан озброєння та бойової техніки є одним із головних її складових.

Вивчення експлуатаційних властивостей бронетанкового озброєння і техніки (БТОТ), закономірностей зміни їх властивостей у процесі експлуатації, сучасних методів діагностики та обслуговування сприяє встановленню оптимальних режимів використання машин, їх надійної роботи.

На основі узагальнення досвіду роботи офіцерів кафедри у військах у навчальному посібнику викладені рекомендації щодо організації технічного обслуговування, перевірки технічного стану, підготовки де зберігання БТОТ.

Навчальний посібник є важливим засобом професійної підготовки слухачів і курсантів інженерного та командного профілю.

Навчальний посібник розроблений на основі вимог керівних документів Міністерства оборони й Сухопутних військ з урахуванням розвитку озброєння та техніки за останні роки.

Колектив кафедри експлуатації озброєння та військової техніки сподівається, що даний посібник допоможе курсантам-майбутнім офіцерам якісно засвоїти експлуатацію БТОТ.

 

    

ЗМІСТ

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Загальні положення з експлуатації БТОТ

1.1.Поняття "експлуатація машин", загальні вимоги до організації експлуатації

1.2.Порядок використання машин у мирний час

1.3.Питання для узагальнення і повторення вивченого матеріалу

РОЗДІЛ 2. Експлуатаційні матеріали

2.1.Палива, масла, мастила і спеціальні рідини, їх призначення, марки і зовнішні ознаки

2.2.Норми витрат паливо-мастильних матеріалів для танка Т-64

2.3.Питання для узагальнення і повторення вивченого матеріалу

РОЗДІЛ 3. Технічний стан машин

3.1.Основні поняття про технічний стан машин

3.2.Фізична суть зміни стану машини, вплив основних чинників на зміни стану

3.3.Основні експлуатаційні властивості машин і вплив їх показників на бойові властивості об'єктів БТОТ

РОЗДІЛ 4. Система технічного обслуговування БТОТ

4.1.Структура системи технічного обслуговування

4.2.Суть єдиної системи комплексного технічного обслуговування і ремонту

4.3.Організація технічного обслуговування машин в частині та підрозділі

4.4. Питання для узагальнення і повторення вивченого матеріалу

РОЗДІЛ 5. Використання машин в особливих умовах

5.1.Експлуатації БТОТ у літніх умовах

5.2.Експлуатації ЕТОТ у зимових умовах

5.3.Експлуатація БТОТ в умовах спекотного і вологого клімату

5.4.Експлуатація БТОТ в гірській місцевості

5.5.Питання для узагальнення і повторення вивченого матеріалу

РОЗДІЛ 6. Основи технічної діагностики

6.1.Методи і засоби технічного діагностування БТОТ

6.2.Організація технічного діагностування БТОТ у частинах

6.3.Питання для узагальнення і повторення вивченого матеріалу

РОЗДІЛ 7 .Будова парків

7.1.Визначення, класифікація, загальна будова парків та вимоги до них

7.2.Технологічний процес обслуговування машин у парках

7.3.Протипожежна охорона парків, норми протипожежного обладнання

7.4.Питання для узагальнення і повторення вивченого матеріалу

РОЗДІЛ 8. Організація та проведення паркового дня

8.1.Планування і підготовка паркового дня

8.2.Порядок проведення паркового дня

8.3.Обов'язки посадових осіб щодо організації і проведення паркового дня      

РОЗДІЛ 9. Антикорозійні заходи під час зберігання БТОТ

9.1.Необхідність та методи захисту БТОТ від впливу навколишнього середовища

9.2.Вплив корозії на надійність БТОТ

9.3.Види зберігання і методи консервації БТОТ

9.4.Вимоги до технічного стану машин, що підлягають ставленню на зберігання

9.5.Планування і організація робіт щодо ставлення машин на зберігання

9.6.Питання для узагальнення і повторення вивченого матеріалу

РОЗДІЛ 10. Поняття управління експлуатацією БТОТ та його суть

10.1.Основні поняття та визначення щодо управління станом БТОТ

10.2.Огляди БТОТ. Порядок визначення оцінки

10.3.Питання для узагальнення і повторення вивченого матеріалу

ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ