МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Харківський політехнічний інститут»

О. Г. Романовський, Н. В. Середа, О. В. Квасник,

О. М. Павлик, І. А. Юр'єва

РИТОРИКА

 

Навчально-методичний посібник

для студентів спеціальностей

6.040100 «Психологія» та 8.000005 «Педагогіка вищої школи»

 

Харків НТУ "ХПІ" 2008

 

ББК83.7

     P69

УДК 808.5

Рецензенти:    В. В. Дубічинський, д-р філол. наук, проф., Національний технічний університет «ХПІ»;

С. М. Пазиніч, д-р філос. наук, проф. Харківської державної академії дизайну та мистецтв;

Автори:    О. Г. Романовський, Н. В. Середа, О. В. Квасник, О. М. Павлик, І. А. Юр'єва

Риторика [Текст] : навч.-метод, посіб. / О. Г. Романовський, Р69   Н. В. Середа, О. В. Квасник [та ін.]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2008. -160 с.

ISBN 978-966-593-623-7

Розглянуто загальні питання про сутність риторики, роди, види і основні принципи публічного мовлення.

Призначено для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціально­стями 6,040100 «Психологія» та 8.00005 «Педагогіка вищої школи». Може бути корисним студентам усіх спеціальностей і викладачам, а також тим, хто прагне вдосконалити мистецтво комунікації та публічної промови.

 

 

 


 

ЗМІСТ

Передмова

Риторична промова як вид усної комунікації

Історичні основи мистецтва мовлення

Образ ритора

Логічні основи ораторського мистецтва

Підготовка до публічного виступу. Інвенція.

Підготовка до публічного виступу. Диспозиція

Підготовка до публічного виступу. Елокуція.

Майстерність публічного виступу

Публічний виступ. Помилки у ході промови

Післямова

Питання для повторення та самоконтролю

Питання для самостійного вивчення

Теми рефератів

Орієнтована тематика промов

Тематика студентських наукових праць

Список використаних джерел та рекомендована література 

Список літератури для творчого саморозвитку

Тест "Визначіть, до якого типу ораторів ви відносите себе"  

Тест "Оцінка рівня товаристскості"

Підсумкове завдання