МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Харківський політехнічний інститут»

Г. Я. Якименко

УСТАТКУВАННЯ  ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Гальванотехніка

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

За редакцією д-ра техн. наук, проф. Б. І. Байрачного

 

Харьков НТУ «ХПИ» 2008

ББК 34.661 я2

     Я45

УДК 621.357.63/64

Рецензенти:

В. Д. Калуін, д-р хім. наук, проф., Університет цивільного захисту України;

М. Д. Кошовий, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрою, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут;

В. Г. Нефедов, д-р хім. наук, проф.. Український державний хіміко-технологічний університет

      Якименко, Г. Я.

Я45     Устаткування електрохімічних виробництв. Гальванотехніка   [Текст] : навч. посібник / Г. Я. Якименко ; за ред. Б. 1. Байрач­ного. - Харків : НТУ "ХПГ, 2008. - 235 с

ISBN 978-966-593-615-2

У посібнику розглянуто і систематизовано сучасне устаткування для меха­нічної і хімічної підготовки поверхні деталей перед нанесенням покрить, для безпосереднього нанесення хімічних, гальванічних і анодно-оксидних покрить. Описані конструкції і технічні характеристики стаціонарного і автоматизованого устаткування.. Окремо описано допоміжне обладнання гальванічних цехів.

Для студентів вищих навальних закладів, які навчаються за напрямом "Хімічна технологія".

 

 

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Устаткування для механічної підготовки

1.1.Класифікація устаткування гальванічних цехів

1.2.Призначення механічної підготовки

1.3.Устаткування для шліфування і полірування

1.4.Абразивні матеріали і інструменти

1.5.Галтування, вібраційна обробка, крацювання

1.6.Абразивоструминна обробка

Питання для контролю

Розділ 2. Устаткування для хімічної підготовки

2.1.  Устаткування для знежирювання органічними розчинниками

2.2.  Устаткування для знежирювання в водних  розчинах

2.3. Устаткування для знежирювання з використанням ультразвуку

Питання для контролю

Розділ 3. Устаткування для нанесення покрить з ручним обслуговуванням

3.1.  Загальна характеристика устаткування з ручним обслуговуванням

3.2.  Ванни для хімічної обробки

3.3.  Ванни для електрохімічної обробки

3.4.  Ванни для промивання деталей

3.5.  Устаткування з ручним обслуговуванням для обробки деталей насипом

3.6. Обладнання для сушіння деталей

3.7. Планування дільниць з ручним обслуговуванням

Питання для контролю

Розділ 4. Автоматичні лінії для нанесення гальванічних  покрить

4.1. Автооператорні гальванічні лінії

4.1.1.Призначення, класифікація і компоновка ліній

4.1.2.Автооператори гальванічних ліній

4.1.3.Ванни автооператорних ліній

4.1.4.Барабани для обробки деталей насипом

4.1.5. 0пори-уловлювачі і основи підвісок

4.1.6.Сушильне обладнання і вентиляційні відсмоктувачі

4.1.7.Пристрої завантаження-розвантаження

4.1.8.Габаритні розміри автооператорних ліній

4.1.9.Керування автооператорних гальванічних ліній

4.2. Конвеєрні гальванічні лінії

4.2.1. Призначення і відмітні особливості

4.2.2. Будова кареткових ліній і принцип роботи

4.2.3.Ванни кареткових візкових ліній

4.2.4.Конструкції основних вузлів кареткових ліній

4.2.5.Габаритні розміри кареткової гальванічної лінії

4.3. Комунікації серійних автоматичних ліній

4.4. Електроживлення ванн електрохімічної обробки

4.5. Планувальні рішення розміщення автоматизованого устаткування гальванічних дільниць

Питання для контролю

Розділ 5.  Матеріали і допоміжне обладнання в гальванічному виробництві

5.1.Матеріали для футерування ванн

5.2.Обладнання для нагрівання і охолодження ванн

5.3.Пристрої для перемішування і фільтрування розчинів

5.4.Допоміжні електроди в гальванічному виробництві

5.5.Пристосування для підготовки і завантаження  деталей у ванни

Питання для контролю

Список літератури