МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"Харківський політехнічний інститут"

О. Ю. Лінькова

СТРАХУВАННЯ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

ББК 65.271 Я.73

С83

УДК 368(075.8)

Рецензенти:            О. М. Тридід, д-р економ, наук, професор Національного економічного університету,

Є. М. Воробйов, д-р економ, наук, професор Харківського гуманарного університету «Народна українська академія»,

Т. М. Котлярова, директор Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності Дзержинського району м. Харкова

Лінькова О. Ю.   Страхування:Навч. посібник. - Харків: НТУ «ХПІ», 2006. -240с.

ISBN 966-593-440-6

Розглядаються теоретичні Основи страхування, особливості страхового ринку України, питання регулювання страхової діяльності страховика. Значна увага приділена можливим напрямкам вирішення актуальних проблем страхування. Наводяться приклади вирішення практичних ситуацій.

Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

 

 

 

Зміст

Вступ

Тема 1 Страхування та історія страхової справи

Тема2 Основи страхового права України

Тема 3 Види страхування

Тема 4 Будова процесу страхування

Тема 5 Страхова відповідальність

Тема 6 Актуарні розрахунки

Тема 7 Особливості страхування ризиків у різних країнах світу

Тема 8 Хеджирування, спекуляція, арбітраж

Тема 9 Фінансові результати роботи страхової компанії

Тема 10 Страхування від нещасних випадків

Словник термінів із страхової справи

Використана та рекомендована література

Додаток А. Закон України „Про страхування"

Додаток В. Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  зумовленими народженням та похованням"

Додаток С. Постанова Кабінет Міністрів України Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим  державним соціальним страхуванням

Предметний покажчик

Зміст