О.Г. Романовський, О.С. Пономарьов, О.М. Лапузіна

ДІЛОВА ЕТИКА

 

Рецензенти: В.П. Бех, д-р філософських наук, проф., академік АГИ України (Інститут педагогіки й психології професійної освіти АПН України, м. Київ)

Я.В. Сафронов, канд. економ, наук, професор (Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "ХАІ", м. Харків) О.В. Посилкіна, канд. економ, наук (Харківська державна фар­мацевтична академія, м. Харків)

Романовський О. Г., Пономарьов О. С., Лапузіна О. М. Ділова етика: Навчальний посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006. - 364 с. кр. мовою.

Викладено теоретичні й методологічні основи ділової етики, її природу, цілі та завдання. Розглянуто сутність етичних принципів ринкової економіки та етичні цінності сучасного фахівця-управлінця. Проаналізовано особливості національного та регіонального менталітету як одного з визначальних чинників характеру управління. Звернено увагу на етику переговорів, на стилі управління та етичні норми розв'язання конфліктів. Досліджено особливості формування трудової етики, етичних проблем реклами і прийняття етичних рішень. Наведено приклади відомих світових компаній, які дотримуються етичної поведінки у веденні бізнесу.

Посібник призначений для самостійної роботи студентів, може бути ко­рисним викладачам управлінських, етичних та психолого-педагогічних дисциплін, всім, кого цікавлять проблеми ділової етики, етики управління і підприємництва.

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

1.  Ділова етика як складовий елемент моральності

1.1.  Сутність і значення

1.2.  Історія розвитку

1.3.  Основні принципи ділової етики

1.4.  Мета й завдання ділової етики

1.5.  Основні етичні принципи ринкової економіки

1.6.  Професійна етика

1.7.  Етичні цінності сучасного фахівця -управлінця

1.8.  Основні концепції в теорії ділової етики

2.      Національний і регіональний менталітет - найважливіший   фактор вибору форм і структури управління

2.1.Україна

2.2.США

2.3.Франція

2.4.Німеччина

2.5.  Китай

2.6.Японія

2.7. Південна Корея

3. Переговори, як особливий вид  людського спілкування

                 3.1. Етика ведення переговорів

3.2. Вибір конкретних прийомів ведення переговорів

                 3.3. Візит ввічливості

                       3.4. Ведення ділових переговорів із представниками іноземних компаній

3.5. Невербальні засоби спілкування

4.   Стилі управління

5.   Етичні норми й правила розв'язання конфлікту

5.1. Види конфліктів і типологія конфліктних особистостей

5.2. Стратегії розв'язання конфлікту

6.  Формування трудової етики

6.1.   Якість трудового життя

6.2.   Умови праці

6.3.   Організація праці

6.4.   Обов'язки працівників

6.5.   Лояльність і покора працівників

6.6.   Право на поважне поводження

7.  Етичне управління

7.1.  Принципи етичного управління

7.2.   Шляхи підвищення етичності поводження управлінців і  співробітників

8.   Комп'ютерна революція, етика й бізнес

9.   Етичні проблеми презентації

 

9.1.   Сутність, цілі й переваги презентації

9.2.    Основні правила підготовки й проведення презентації

10. Етичні проблеми реклами

10.1.  Поняття "реклами"

10.2.  Безпосередня мета реклами

10.3.  Хитрості реклами

11.  Морально-психологічні аспекти прийняття рішень

11.1.  Організаційна культура

11.2 Етичні інструменти прийняття рішень

12.Етичні проблеми діяльності інженера-управлінця в Україні

12.1.   Теоретичні й методологічні основи формування професійної етики майбутнього фахівця

12.2.                       Сучасні високі технології й їхнє кадрове забезпечення

12.3.                                                                                                                                                             Етичні норми професійної діяльності інженера в організації

12.4.                        Підвищення етичного рівня фахівців в організації

 12.5. Управління кар'єрою майбутнього інженера-професіонала

13.    Світові компанії, які дотримуються  етичного поводження

13.1.    Boeing Company

13.2.    Hewlett-Packard Company

13.3.    Procter & Gamble (P&G)

Література