МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"Харківський політехнічний інститут"

 

В. Г. Павловський

ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОДИНАМІКИ І ТЕПЛООБМІНУ В НЕКРУГЛИХ КАНАЛАХ

Монографія

 

ББК 39.71-022

П12

УДК 621.186.1

Рецензенти: В. М Капінос, засл. діяч науки і техніки України, д-р техн. наук, проф., Національний технічний університет "Харків­ський політехнічний інститут",

В. В. Соловей, д-р техн. наук, проф., Інститут проблем машинобудування НАНУ

Публікується за рішенням Вченої ради Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", протокол № 2 від 17.06.2005 р.

Павловський В. Г.           Особливості гідродинаміки і теплообміну в некруглих каналах: Монографія. - Харків.: НТУ "ХПІ", 2006. - 104 с.

ISBN 966-593-425-2

Монографія присвячена аналізу особливостей гідродинамічних і теплообмінних процесів у некруглих каналах з кутовими зонами (призматичних каналах). Подані результати аналітичного розв'язання гідродинамічної задачі та ламінарного теплообміну в каналах з некруглим перерізом і експериментального дослідження гідравлічного опору та турбулентного теплообміну в цих каналах. Обгрунтовані можливості інтенсифікації конвективного теплообміну в призматичних каналах за допомогою виступів - турбулізаторів на стінках каналу і надані практичні рекомендації для досягнення при цьому випереджаючого збільшення інтенсивності теп­ловіддачі в порівнянні зі збільшенням гідравлічного опору в каналі.

Розраховано на студентів, що вивчають теплообмінні процеси, і аспірантів та наукових співробітників, зайнятих розробкою теплообмінних апаратів.

 

ЗМІСТ

Передмова
Перелік основних позначень

Частина 1. Призматичні канали з гладкими стінками

Розділ 1. Особливості гідродинаміки і опір в каналах

1.1.Загальні зауваження

1.2.Теоретичне розв'язання задачі при гідродинамічній стабілізації ламінарної течії рідини

1.3. Експериментальне дослідження течії рідини в каналі

Висновки

Розділ 2. Особливості теплообміну в каналах

2.1.Загальні зауваження

2.2.Теоретичний розрахунок теплообміну при гідродинамічній сталій течії в каналах

2.3.Ламінарний теплообмін на початку термічної ділянки каналу

2.4.Турбулентний теплообмін при стабілізованому русі рідини

Розділ 3. Експериментальне дослідження теплообміну в призматичному каналі

3.1.Методика експерименту

3.2.Аналіз отриманих результатів

Висновки

Частина 2. Призматичні канали з штучно шорсткими

Розділ 4. Особливості гідродинаміки і теплообміну в каналах з пристінними турбулізаторами

4.1.Загальні зауваження

4.2.Методика експериментального дослідження

4.3.Аналіз експериментальних результатів

Висновки

Розділ 5. Оцінка ефективності інтенсифікації теплообміну в каналах із пристінними турбулізаторами

Заключні зауваження

Резюме

Список літератури

Додаток