ПРАКТИКУМ З КУРСУ «БЕЗПЕКА  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

для студентів вищих навчальних закладів

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний

посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів

(протокол №14/18.2-1338 від 09.06.2005)

 

Рецензенти:

А.В. Шапка завідувач кафедри «Охорона праці» Української державної академії залізничного транспорту, проф., д-р техн. наук; /./. Єрмакович завідуюча лабораторією Інституту терапії АМН України, ст. наук, співроб., д-р мед. наук

Автори:

В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко,

Л.А. Васьковець, Т.В. Горбач, В.В. Горбенко, О.О. Кузьменко,

М.М. Латишева, В.О. Ляпун, В.В. Макаренко, Н.Є. Мовмига,

Т.С. Павленко, В.Ф. Райко, Н.Д. Устинова, Л.Ф. Шамша

За редакцією проф. В.В. Березуцького

               Практикум з курсу «Безпека життєдіяльності»: дощ студентів вищих навчальних закладів / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Ва-ленко  та ін.; За ред. проф. В.В. Березуцького-X.: Факт, 2005.- 168 с. ISBN 966-637-396-3

 

У книзі викладено методичні вказівки щодо практичних робіт з курсу «Безпека життєдіяльності». Практикум охоплює широкий спектр питань, із безпеки життєдіяльності. Наведено методи та способи дослідження біоритмів людини, визначення хронотипу, рівня метеочутливості людини та працездатності людини-оператора, особливості ергономічного забезпечення організації робочого місця оператора за дисплеєм, оцінено психологічні якості людини, особливості розвитку стресу і його попередження, досліджено характеристики уваги людини при обробці інформації, розглянуто кількісну оцінку ризику, основні принципи надання долікарської допомоги і порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів технічного профілю.

 


ЗМІСТ

Передмова

1. Дослідження біоритмів людини

1.1.Мета роботи

1.2.Загальні відомості

1.3.Методичні вказівки

1.4.Місячні біоритми

1.5.Сезонні біоритми

1.6.Внутрішньорічні і багаторічні біоритми

1.7.Практичні завдання та послідовність їх виконання

 

1.7.1.Дослідження місячних біоритмів

1.7.2.Визначення схильності до сезонної депресії

1.7.3.Встановлення критичних і сприятливих періодів у індивідуальних річних циклах

1.8.Звіт

1.9.Контрольні запитання

1.10.Література

2. Ергономічне забезпечення організації робочого місця оператора за дисплеєм

2.1. Мета роботи

2.2. Загальні відомості

2.3. Організація робочого місця відповідно до антропометричних характеристик

2.4. Методика організації робочого місця оператора за дисплеєм відповідно до антропометричних характеристик

2.5. Ергономічна оцінка організації діяльності оператора за дисплеєм

2.6. Звіт

2.7. Рецензування звіту

2.8. Контрольні запитання

2.9. Література

3. Ергономічні методи визначення працездатності людини-оператора

3.1.  Мета роботи

3.2.  Загальні відомості

3.3.  Методика дослідження м'язової сили

3.4.  Методика дослідження витривалості до статичного зусилля

3.5.  Методика дослідження зовнішнього дихання

3.6.  Методика дослідження гостроти зору

3.7.  Визначення показника стомлюваності

3.8. Обробка результатів досліджень

3.9. Звіт

3.10. Контрольні запитання

3.11. Література

4. Визначення рівня метеочутливості людини  

4.1. Мета роботи

4.2. Методичні вказівки

4.3. Залежність самопочуття та працездатності людини від погодно-метеорологічних факторів

4.3.1. Поняття про погодно-метеорологічні фактори, показники та методика оцінки рівня патогенної дії

4.4. Вплив погодно-метеорологічних факторів на стан і працездатність людини

4.5. Метеочутливість людини та методика її визначення

4.6. Рекомендації щодо профілактики метеотропних реакцій

4.7. Практичні завдання та послідовність їх виконання

4.8. Звіт

4.9. Контрольні запитання

4.10.Література

5. Нещасні випадки невиробничого характеру

5.1.Мета роботи

5.2.Методичні вказівки

5.3.Загальні відомості

5.4.Повідомлення про нещасні випадки

5.5.Розслідування нещасних випадків

5.6.Облік і аналіз нещасних випадків

5.7.Порядок нарахування виплат за нещасні випадки невиробничого характеру

5.8.Контрольні запитання

5.9.Звіт

5.10.Література

6. Оцінка психологічних якостей особистості, що впливають на безпеку діяльності

6.1. Мета роботи

6.2. Загальні теоретичні відомості

 

6.2.1. Мотиви діяльності

6.2.2. Схильність до ризику

6.2.3. Оцінка психологічної захищеності людини

6.2.4. Матеріали і прилади

6.2.5. Рекомендації студентам

 

6.3. Порядок виконання роботи

6.4. Звіт

6.5. Контрольні запитання

6.6. Література

7. Кількісна оцінка ризику

7.1.Мета роботи

7.2.Загальні положення

7.3.Кількісна оцінка ризику

7.4.Порядок проведення роботи

7.5.Контрольні запитання

7.6.Література

8. Стрес і його попередження

8.1. Мета роботи

8.2. Загальні положення

8.3. Темперамент біологічний фундамент особистості

8.3.1. Опитувальник Айзенка з визначення темпераменту

8.4. Емоції

8.5. Аутогеннє тренування

8.6. Звіт

8.7. Контрольні запитання

9. Дослідження характеристик уваги людини при обробці інформації

9.1. Мета роботи

9.2. Загальні положення

 

9.2.1. Увага. Характеристики уваги

9.2.2. Матеріали і прилади

9.2.3. Рекомендації студентам

 

9.3. Порядок виконання роботи

9.4. Звіт

9.5. Контрольні запитання

9.6. Література

10.Визначення хронотипу людини

10.1.Мета роботи

10.2.Загальні відомості

10.3.Методичні вказівки

10.4.Хронотип людини і його вплив на життєдіяльність

10.5.Поняття про біологічні ритми людини

10.6.Добові біологічні ритми

10.7.Практичні завдання та послідовність їх виконання

10.7.1.Визначення власного хронотипу

10.7.2. Дослідження індивідуального циклу сон-пильнування

10.7.3.Визначення здатності до адаптації за тривалістю індивідуальної хвилини

10.8. Звіт .

10.9.Контрольні запитання

10.10.Література

11. Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках

11.1.Мета роботи

11.2.Основні теоретичні положення

11.3.Втрата свідомості, травми

11.4.Термічні впливи

11.5.Особливі види травм

11.6.Отруєння

11.7.Захворювання, пов'язані зі зміною барометричного тиску

11.8.           Апарат штучного дихання ручний портативний, модель 120

11.9.Звіт

11.10.Контрольні запитання

11.11.Література