МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ДИСТАНЦІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

За редакцією    В.Ю. Быкова та В.М. Кухаренка

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для викладачів вищих та середніх навчальних закладів

 

ББК 74.202.4

ББК 774.202.5

УДК 371.3

 

 

Рецензенти:  С.А, Раков, доц., канд. фіз.-мат. наук, Харківський державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди

Л.Я. Філіпова, проф., доктор пед. наук, Харківська Національна академія культури

Автори:  Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Молодих Г.С., Твердохлєбова Н.Є.

Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник / За ред. В. Ю. Бикова та В.М. Кухаренка - К.: Міленіум, 2005. - 292 с.

ISBN 966-8063-20-5

У навчальному посібнику розглянуті основні складові дистанційного навчального процесу. Це роль і місце тьютора та методика його підготовки, студент у дистанційному навчанні та особливості дистанційного курсу. Показано, що дистанційний навчальний процес має складну структурі передбачає діяль-нісний підхід, активне спілкування та роботу у малих групах. Наведено прикла­ди проведення дистанційних курсів співробітниками Проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та рекомендації щодо організації дистанційного навчального процесу.

Призначено для викладачів навчальних закладів різних рівнів.

 

 

 

Зміст

Передмова

Вступ

1.   Тьютор

1.1. Тьютор - ключова фігура дистанційного навчання

1.2. Модель тьютора

1.3.Функції тьютора-керівника

1.4.Обов'язки тьютора

1.5.Правила мережевого етикету

1.6.Підготовка тьютора

1.7.Портфоліо тьютора

2.    Студент

2.1. Характеристика дистанційного студента

2.2.Допомога студентам

2.3.Труднощі дистанційних студентів

2.4.  Психологічні тести

3.    Дистанційний курс

3.1.Структура дистанційного курсу

3.2.Вимоги до дистанційного курсу

3.3.Презентація курсу

4.    Керування дистанційним курсом

4.1.Керування навчальним процесом

4.2.Віртуальне навчальне середовище

4.3.Рейтингова система оцінки знань студента

4.4.Підготовка дистанційного курсу до навчального процесу

4.5.Особливості першого тижня дистанційних занять

4.6.Роль електронної пошти 

4.7.Алгоритм роботи тьютора

4.8.Оцінка веб-ресурсів

5.    Навчальний процес

5.1.Тріада «інформація - викладач - співробітництво»

5.2.Конструктивізм

5.3.Діяльнісна теорія навчання

5.4.Мотивація у дистанційному навчанні

5.5.Педагогічний супровід та підтримка

5.6.«Поверхневе» та «глибинне» навчання 

6.    Спілкування у дистанційному навчанні.

6.1: Загальні-положення про спілкувенйя »

6.2.П'ятикрокова модель» спілкування .

6.3.Класифікація методів спілкування

6.4.Тьютор - модератор дискусії

6.5.Чат

6.6.Мова повідомлень 

7.    Робота у групах

7.1.Типи груп у дистанційному навчанні

7.2.Характеристики групи

7.3.Види діяльності у групі

7.4.Керування роботою групи

8.    Дистанційний курс «Технології веб-дизайну»

8.1.Пілотний дистанційний курс

8.2.Групове навчання у дистанційному курсі

8.3.Дистанційне навчання великої кількості студентів

8.4.Особиста картка дистанційного студента

8.5.Висновки

9.    Дистанційний курс «Основи педагогіки»

9.1.Загальна інформація про дистанційний курс

9.2.Планування навчальної роботи учасників курсу

9.3.Організація інформації

9.4.Організація діяльності учасників курсу

9.5.Організація спілкування

9.6.Організація контролю 

9.7.Аналіз активності учасників

9.8.Висновки

Додатки 

Додаток 1. Критерії оцінки діяльності слухачів

Додаток 2. Інформаційний лист до курсу

Додаток 3. Комп'ютерні уміння студента

Додаток 4. Готовність до вивчення дистанційного курсу

Додаток 5. Анкета слухача дистанційного курсу  «Практичний курс дистанційного навчання»

Додаток 6. Оцінка діяльності слухачів

Додаток 7. Приклад тематичного чату у курсі  «Технології веб-дизайну 2003»

Додаток 8. Інформаційний лист др чату 

Додаток 9. Приклад інформаційних матеріалів до чату  у курсі «Технології веб-дизайну 2003»

Додаток 10. Сценарій чату

Додаток 11. Приклад роботи тьютора у тематичному  чаті курсу «Технології веб-дизайну 2003»

Додаток 12. Рефлексія учасників курсу  «Основи педагогіки»

Література