ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОРОЗІЇ ТА ЗАХИСТУ МЕТАЛІВ

 

 

Сахненко М. Д., Ведь М. В., Ярошок Т. П. Основи теорії корозії та захисту металів: Навч. посібник. - Харків: НТУ "ХШ", 2005. - 240 с.

 

            Викладено основні відомості про корозійне руйнування металів та організацію протикорозійного захисту. Розглянуто структуру, будову, фізико-хімічні та механічні властивості металів і сплавів як об'єктів корозії. Детально описано корозійні середовища та їх кількісні характеристики, висвітлено природу взаємодії з металами та механізм руйнування. Значну увагу приділено загальним і специфічним видам корозії в умовах експлуатації, сучасним засобам запобігання та захисту від корозії. Для ефективного засвоєння матеріалу запропоновано багатоваріантні завдання і вправи.

            Посібник розрахований на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання напрямків "Хімічна технологія і інженерія", "Інженерна механіка", "Приладобудування" та ін.

 

 

ЗМІСТ

Передмова

Вступ

ЧАСТИНА І

Розділ 1. Загальна характеристика корозійних процесів

1.1. Основна термінологія

1.2. Корозія металів як фізико-хімічне явище

1.3. Класифікація корозійних процесів

1.4. Показники швидкості корозії

1.5. Завдання навчального курсу

1.6. Питання та вправи для контролю

Розділ 2. Метали

2.1. Головні властивості конструкційних матеріалів

2.2. Структура металів

2.3.Сплави

2.4. Питання та вправи для контролю

Розділ 3. Розчини

3.1. Дисперсні системи

3.2. Істинні розчини

3.3. Кількісні характеристики розчинів

3.4. Електролітична дисоціація

3.5. Іонний добуток води. Водневий показник середовища

3.6. Гідроліз солей

3.7. Добуток розчинності

3.8. Комплексні сполуки

3.9. Питання та вправи для контролю

Розділ 4. Поверхневі явища і рівновага

4.1. Адсорбція та утворення подвійного електричного шару

4.2. Стандартний та рівноважний електродні потенціали

4.3. Питання та вправи для контролю

Розділ 5. Хімічна взаємодія металів із середовищем

5.1. Відновні властивості металів

5.2. Елементарні окисники-неметали

5.3. Взаємодія з водою

5.4. Розчини кислот-неокисників

5.5. Розчини кислот-окисників

5.6. Розчини лугів

5.7. Розчини солей

5.8. Питання та вправи для контролю

Розділ 6. Процеси в електрохімічних системах

6.1. Електрохімічні системи

6.2. Технічний електроліз

6.3. Кінетика електродних процесів

6.4. Питання та вправи для контролю

ЧАСТИНА II

Розділ 7. Хімічна корозія

7.2. Газова корозія

7.3. Питання та вправи для контролю

Розділ 8. Електрохімічна корозія

8.1. Основні причини корозії

8.2. Діаграми Е-рН (діаграми Пурбе

8.3. Механізм виникнення електрохімічної корозії

8.4. Механізм анодної реакції

8.5. Катодні реакції корозійного процесу

8.6. Внутрішні фактори корозії

8.7. Зовнішні фактори

8.8. Питання та вправи для контролю

Розділ 9. Корозія в умовах експлуатації

9.1. Атмосферна корозія

9.2. Підземна корозія

9.3. Морська корозія

9.4. Біологічна корозія

9.5. Радіаційна корозія

9.6. Пітінгова корозія

9.7. Міжкристалітна корозія

9.8. Контактна корозія

9.9. Щілинна корозія

9.10. Питання та вправи для контролю

Розділ 10. Захист металів від корозії

10.1. Класифікація засобів захисту

10.2. Раціональне конструювання

10.3. Легування металів

10.4. Обробка поверхні

10.5. Металеві та неорганічні покриття

10.6. Органічні покриття

10.7. Зниження агресивності середовища

10.8. Електрохімічний захист

10.9. Нові матеріали та засоби протикорозійного захисту

10.10. Питання та вправи для контролю

Список літератури