Рецензенти:

Л. В. Назаров, д-р техн. наук, проф. Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,

А. П. Кудряш, д-р техн. наук, проф. Інституту проблем машинобудування.

Григоров О.В. Гідравлічний привід підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин: Навч. посібник. Харків: НТУ «ХТО»» 2005.-264с.

 

У навчальному посібнику викладено особливості розрахунку, конструюван­ня і дослідження об'ємного та гідравлічного приводу підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин. Розглядаються різні режими і процеси, харак­терні для гідроприводу кранів, конвеєрів, будівельних та дорожніх машин. Подані приклади розрахунку окремих типів гідроприводів. Особлива увага при­ділена роботі в генераторному режимі. Наведеш новітні дані з дослідження гід­роприводів з системами, чутливими до навантаження, та з системами вторинно­го регулювання.

Призначений для студентів спеціальностей 7.090.214 «Підйомно-транспорт­ні, будівельні і дорожні машини», 7.090.209 «Гідравлічні та пневматичні маши­ни», 7.090.211 «Автомобіле- та тракторобудування», аспірантів та інженерів.

 

 

                            

 

 


ЗМІСТ

Вступ

1. Гідродинамічний привід

1.1. Принцип роботи гідродинамічної муфти

1.2. Динамічні навантаження у двомасовій крановій системі з гідромуфтою

1.3. Динамічні навантаження в багатомасових кранових системах з гідромуфтою

1.4. Імпульсне включення гідродинамічного приводу

1.5. Температурні режими гідродинамічного приводу

1.6. Стендові і натурні дослідження

1.7. Конструктивні рішення окремих механізмів

1.7.1. Гідродинамічний привід механізму повороту баштового крана

   1.7.2. Гідродинамічний привід механізму пересування баштового крана

1.7.3. Гідродинамічний привід механізму повороту портального крана

     1.7.4. Гідродинамічний привід механізму пересування мостового крана і візка

1.8. Оптимальне керування від мікропроцесора краном з гідродинамічним приводом

1.9. Гідродинамічний привід конвеєрів

1.10.Гідродинамічні трансформатори

2. Об'ємний гідропривід

2.1. Принцип роботи об'ємного гідроприводу. Класифікація. Основні параметри. Зіставлення з електромеханічним приводом

2.2. Перехідні режими роботи гідроприводу механізму пересування мостового крана

2.3. Оптимізація перехідних процесів у кранових механізмах з гідрооб'ємним приводом

2.4. Системи керування об'ємним регульованим гідроприводом
2.4.1.
Слідкуюча електронна система

2.4.2.  Вибір структурної схеми оптимального керування об'ємним гідроприводом

2.4.3.  Системи керування, що забезпечують реалізацію оптимальних характеристик

2.4.4.  Система автоматизованого керування механізмом пересування мостового крана з роздільним об'ємним гідроприводом

2.5.  Динамічні навантаження в системах з об'ємним гідропри­ водом при лінійній зміні параметра регулювання

2.6.  Дослідження динамічних навантажень при різних законах керування

2.7.  ККД, витрати енергії у регульованому гідростатичному та електромеханічному приводах

2.8.  Особливості визначення потужності електродвигуна регульованого гідроприводу

2.9.  Тепловий режим регульованого гідроприводу

2.10.   Особливості виникнення й усунення перекосів мостових кранів з роздільним регульованим гідростатичним приводом механізму пересування

2.11.   Конструктивні рішення окремих механізмів

2.11.1.    Об'ємний гідропривід механізмів пересування мостових кранів

2.11.2.   Об'ємний гідропривід механізмів повороту портальних і суднових кранів

2.12. Шляхи економії енергії в підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машинах

2.12.1.   Загальні напрямки економії енергії

2.12.2.    Енергозберігаючі електрогідравлічні системи L-S регулювання

2.12.3.   Гідростатичний привід із вторинним регулюванням у мобільних робочих машинах

2.12.4.  Приклади економії енергії в окремих системах і елементах ПТМ і СДМ

2.12.5.  Світові лідери гідроприводу та тенденції розвитку в конкурентній боротьбі за ринки збуту

Висновки

Список літератури