Двигуни внутрішнього згоряння

Марченко А. її., Рязанцев М. К., Шеховцов А. Ф.

Том 1

Рецензенти: В. М. Зайончковський, д-р техн. наук, проф., Конструкторське бюро середньообертових двигунів при ДП «Завод імені Малишева»; /.В. Пелепейченко,

 д-р техн. наук, проф., Інститут внутрішніх військ

Марченко А. її., Рязанцев М. К., Шеховцов А. Ф.  Двигуни внутрішнього згоряння:

Серія підручників у 6 томах. Т. 1. Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин / За ред. проф. А. П. Марченка та засл. діяча науки України проф. А. Ф. Шеховцова.— Харків, Прапор, 2004.— 384 с.

 

 

 

У підручнику викладені вимоги, технічний рівень та перспективи розвитку форсова­них двигунів військової техніки. Виконано порівняльний аналіз конструкцій різних дви­гунів, наведено методи розрахунків і експериментальні дані щодо рівнів напруг, запасів міцності вузлів двигунів. Описуються компоновочні рішення, особливості конструкцій вузлів і систем двигунів.

Підручник призначений для студентів спеціальності «Двигуни внутрішнього зго­ряння». Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам пер­спективних ДВЗ.

Requirements, technological level and further development of augmented engines of military equipment are expounded in the textbook. Comparative analysis of various engine designs are made, calculation methods and experimental data concerning stress levels as well as safety factors of engine units are presented. Arranging decisions, engine units and engine systems are described.

The text-book is intended for the students of «Internal Combustion Engines» speciality students. It may be useful for instructors, post-graduates, development engineers of long-range internal combustion engines.

 

 

 

 

                                ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

ПРИЙНЯТІ ПОЗНАЧЕННЯ

ГЛАВА 1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДВИГУНІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН

1.1.Вимоги до двигунів НТМ

1.2.Сучасний стан та тенденції подальшого розвитку двигунів для НТМ

1.2.1.Енергетичні показники

1.2.2.Масогабаритні показники

1.2.3.Технологічність двигунів

Контрольні запитання та завдання

ГЛАВА 2.   КОНСТРУКТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ

2.1.Заходи щодо поліпшення газообміну

2.2.Забезпечення якісного сумішоутворення і згоряння

2.2.1.Паливна апаратура

2.2.2.Камера згоряння

2.3.Забезпечення багатопаливності

2.4.Кліматичне пристосування двигуна

2.4.1.Пристосування двигуна до гірських умов

2.4.2.Пристосовування двигуна до підвищеної температури навколишнього середовища

Контрольні запитання та завдання

ГЛАВА 3.   КОНСТРУКЦІЇ ВУЗЛІВ І ДЕТАЛЕЙ ДВИГУНІВ НТМ

3.1. Поршнева група

3.1.1.Функції і призначення поршневої групи

3.1.2.Умови роботи поршневої групи

3.1.3.Вимоги до конструкції поршня

3.1.4.Аналіз конструкцій поршнів

3.1.5.Аналіз теплопотоків, що перетікають крізь поршень

3.1.6.Корпус поршня

3.1.7.Жарове кільце

3.1.8.Поршневі розрізні кільця

3.1.9.Поршневий палець

З.І.10..Конструкції поршнів швидкохідних дизелів для НТМ

3.1.11.Розрахунок деталей поршневої групи

3.1.12.Нові матеріали, що застосовуються при створенні поршнів

3.2.Шатун

3.2.1.Стрижень шатуна

3.2.2.Поршнева головка шатуна

3.2.3.Підшипник поршневої головки шатуна

3.2.4.Кривошипна головка шатуна

3.2.5.Вкладиші шатунів

3.2.6.Шатунні болти

3.2.7.Осьова фіксація шатуна

3.2.8.Розрахунок елементів шатуна

3.2.9.Конструкції шатунів двигунів НТМ

3.3.Колінчастий вал

3.3.1.Конструктивні співвідношення елементів колінчастого вала

3.3.2.Матеріал колінчастого вала

3.3.3.Вибір кількості та типу корінних опор колінчастого вала

3.3.4.Конструкції елементів коліна

3.3.5.Розрахунок колінчастого вала

3.3.6.Методи підвищення міцності від утоми колінчастого вала

3.3.7.Маховики

3.3.8.Гасителі крутильних коливань

3.4.Остов двигуна

3.4.1.Остови автотракторних двигунів та двигунів НТМ

3.4.2.Конструкція газового стику

3.5.Конструкції гільз циліндрів

3.6.Головка (кришка) циліндра

3.7.Механізм газорозподілу

3.7.1.Механізм приводу клапанів

3.7.2.Клапани

3.7.3.Пружина клапана

3.7.4. Регулювання клапанного механізму

3.7.5.Кінематика і динаміка клапанного приводу

3.7.6.Розрахунок деталей привода механізму газорозподілу

Контрольні запитання та завдання

ГЛАВА 4. КОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМ ДВИГУНІВ НТМ

4.1.Система паливоподачі

4.1.1.Контур низького тиску палива

4.1.2.Контур високого тиску палива

4.2.Система повітропостачання

4.2.1.Особливості відцентрових компресорів

4.2.2.Конструкції приводних відцентрових компресорів двигунів НТМ

4.2.3.Конструкції турбін наддуву

4.2.4.Конструктивні особливості турбокомпресорів наддуву

4.2.5.Охолоджувачі повітря для наддуву

4.3.Випускна система

4.3.1.Конструктивні особливості випускного колектора

4.3.2.Турбінний агрегат

4.3.3.Глушники шуму

4.3.4.Конструктивні заходи щодо зменшення нагароутворення у форсованих двигунах НТМ

4.4.Особливості системи змащення

4.4.1.Вимоги до системи змащення

4.4.2.Моторні масла

4.4.3.Конструкція і розрахунок системи змащення

4.4.4.Вентиляція картера

4.5.Особливості систем охолодження

4.5.1.Принципи побудови систем охолодження

4.5.2.Конструкція системи охолодження

4.5.3.Конструктивні заходи щодо підвищення кавітаційної стійкості ідинних систем охолодження

4.6.Особливості систем пуску

4.6.1.Умови та етапи пуску форсованих двигунів НТМ

4.6.2.Конструктивні заходи щодо полегшення пуску форсованих двигунів НТМ

4.7.Конструктивні особливості системи автоматичного регулювання

4.7.1.Принципи побудови та конструктивні особливості авторегулювання сучасних двигунів НТМ

4.7.2.Характеристики регуляторів

4.7.3.Роль CAP в оптимізації режимів роботи двигунів НТМ

4.7.4.Перспективні схеми регулювання двигунів НТМ

Контрольні запитання та завдання

ГЛАВА 5. КОМПОНОВКА, КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ  ТА ТЕХНІЧНИЙ РІВЕНЬ ДВИГУНІВ НТМ

5.1.Двотактні форсовані двигуни НТМ

5.1.1.Двигуни фірми «Layland»

5.1.2.Двигуни фірми «Mitsubishi»

5.1.3.Двигун 5ТДФ вітчизняного виробництва

5.2.Чотиритактні форсовані двигуни НТМ

5.2.1.Двигуни фірми MTU

5.2.2.Двигуни фірм «Teledaine-Continental» та «Cammins»

5.2.3.Двигуни фірми «Rolls-Royse»

5.2.4.Двигун фірми SSCM

5.3.Нові модифікації форсованих двигунів НТМ вітчизняного виробництва

5.3.1.Двотактні двигуни 6ТД-1, 6ТД-2, 5ТДФМ

5.3.2.Чотиритактний двигун 12ЧН15/16

5.4.Інші вітчизняні двигуни для НТМ

5.4.1.Двигуни типу В-2

5.4.2.Двигун УТД-20

5.5.Енергоагрегати для НТМ

5.5.1.Автономні енергоагрегати

5.5.2.Вбудовані енергоагрегати

Контрольні запитання та завдання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ