Концепція формування гуманітарно-технічної еліти в НТУ "ХПІ" та шляхи її реалізації

 

ББК 74в7

УДК 378:37.03+316.344.42

Друкується за рішенням Вченої ради

Національного технічного університету

"Харківський політехнічний інститут",

протокол № 1 від ЗО січня 2004 р.

Л.Л. Товажнянський, О.Г. Романовський, О.С. Пономарьов. Концепція формування гуманітарно-технічної еліти в НТУ "ХПІ" та шляхи її реалізації: Навчально-методичний посібник. - Харків: НТУ "ХПГ, 2004. -416с.

ІSBN 966-593-330-2

Розглянуто зміст і сутність запропонованої Національним технічним універ­ситетом "Харківський політехнічний інститут" концепції формування національної гуманітарно-технічної управлінської еліти. Проаналізовано характерні особливості сучасного етапу розвитку людської цивілізації як передумови розробки цієї концепції та можливі шляхи подолання кризи, що охопила світову систему інженерної освіти.

Наведено програми навчальних дисциплін, які розроблено спеціально для практичної реалізації концепції та забезпечення належної ефективності формування гуманітарно-технічної еліти.

 

 

ЗМІСТ

 

Передмова3

 

РОЗДІЛ 1

Характерні особливості сучасності як умови розробки концепції формування гуманітарно-технічної еліти

 

РОЗДІЛ ІІ

Формування національної гуманітарної еліти як шлях подолання кризи інженерної освіти

 

РОЗДІЛ ІІІ

Сутність концепції формування національної гуманітарно-технічної еліти

 

Список використаних джерел

 

РОЗДІЛ ІV

Програми навчальних дисциплін з підготовки гуманітарно-технічної еліти