МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА

 

 

 

Мікропроцесорна техніка: Підручник / Ю.Якименко, Т.О.Тере­щенко, Є.І. Сокол, В.Я. Жуйков, Ю.С. Петергеря / За ред. Т.О. Терещенко. - К.: Видавництво "Політехнік", 2003. - 440 с.

 

 

У підручнику розглянуто теоретичні основи та практичне застосування мікропроцесорної техніки. Наведено системи числення і кодування,загальні принципи побудови мікропроцесорних систем, однокристальних мікропроцесорів і мікроконтролерів, їх системи пам'яті та інтерфейси пристроїв введення-виведення. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки: 0906 "Електротехніка" та 0908 "Електроніка".

 

 

ЗМІСТ

Умовні скорочення

Вступ5

Розділ 1. Системи числення і кодування інформації

1.1Типи систем числення

1.2 Двійкова система числення

1.3 Двійкова арифметика

1.4 Інші поширені системи числення

1.5 Подання чисел у мікропроцесорах

1.6 Елементи кодування інформації

Розділ 2. Загальні принципи побудови мікропроцесорних систем

2.1Основні поняття і визначення

2.2Організація шин

2.3Принципи побудови мікропроцесорних систем

2.4Архітектура мікропроцесорів

2.5Основи програмування мовою асемблер

Розділ 3.  Однокристальні мікропроцесори

3.1Однокристальний 8-розрядний мікропроцесор

3.2Однокристальні 16-розрядні мікропроцесори

3.3Система команд мікропроцесора /8086

3.4Побудова модуля центрального процесора на базі /8086

Розділ 4. Однокристальні універсальні мікропроцесори

(старші моделі)

4.1Мікропроцесор /80286

4.2Архітектура 32-розрядних мікропроцесорів

4.3Особливості архітектури мікропроцесорів /386 та /4866

4.4Особливості архітектури мікропроцесорів Pentium

Розділ 5. Побудова модулів пам'яті мікропроцесорних систем

5.1Класифікація систем пам'яті

5.2Побудова модулів постійного запам'ятовувального пристрою

5.3Побудова модулів оперативного запам'ятовувального пристрою статичного типу

5.4 Побудова модулів оперативного запам'ятовувального пристрою динамічного типу

        5.5 Принципи організації кеш-пам'яті

5.6Принципи організації стекової пам'яті

Розділ 6. Інтерфейс пристроїв введення-виведення

6.1Функції інтерфейсу введення-виведення

6.2Програмовний паралельний інтерфейс

6.3Програмовний інтерфейс клавіатури та індикації

6.4Програмовний таймер

       6.5 Архітектура і функціональні можливості контролера прямого доступу до пам'яті

        6.6 Програмовний послідовний інтерфейс

6.7Програмовний контролер переривань

6.8Спеціалізовані співпроцесори

6.9Приклад розробки мікропроцесорної системи

Розділ 7. Однокристальні мікроконтролери

7.1.Архітектура і функціональні можливості одно кристальних мікроконтролерів

7.2Система команд

7.3Розширення можливостей одно кристальних мікропроцесорів

7.4Застосування однокристального мікропроцесора 83С51FA для керування двигуном постійного струму

7.5Архітектура і функціональні можливості 16-розрядних однокристальних мікропроцесорів серії MCS 196/296

         7.6 Р/С-контролери з ЯКС-архітектурою

Список літератури