Автоматизоване проектування танкових автоматичних систем

 

 

 

 

 

Автоматизоване проектування танкових автоматичних систем / Александров Є.Є., Александрова Т.Є., Гриценко В.М., Кечев М.О., Ніконов О.Я. -Харків: НТУ "ХПІ", 2003. - 137 с.

 

ISBN 966-593-297-7                 

 

Розглянуті принципи і методи автоматизованого проектування, а також параметричний синтез танкових автоматичних систем. Розраховано на курсантів та ад'юнктів інституту танкових військ при НТУ"ХПІ", студентів спеціальності 05.01 - гусеничні і колісні машини НТУ "ХПІ", а також може бути корисним інженерам та науковим співробітникам в галузі танкобудування.

 

Рассмотрены принципы и методы автоматизированного проектирования, а также параметрический синтез танковых автоматических систем. Рассчитано на курсантов и адъюнктов института танковых войск при НТУ "ХПИ", студентов специальности 05.01 - гусеничные и колесные машины НТУ"ХПИ", а также может быть полезно инженерам и научным работникам в области танкостроения.

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

ЧАСТИНА 1

МЕТОД ПРОСТОРУ СТАНІВ

1.1. Визначення простору станів

1.2. Математична форма запису математичних моделей динамічних ланок

1.3. Математичні моделі замкнених автоматичних систем

1.4. Математичне моделювання збуреного руху системи паливопостачання танкового двигуна внутрішнього згорання

1.5. Танкова гармата як об'єкт наведення на ціль

1.6. Танкова гармата як об'єкт стабілізації відносно напряму на ціль

1.7. Декомпозиція математичних моделей об'єктів керування танкових автоматичних систем

1.8. Ідентифікація математичних моделей об'єктів керування танкових автоматичних систем

ЧАСТИНА 2

ПРИНЦИП МАКСИМУМУ

2.1. Постановка задачі синтезу оптимальної за швидкодією системи наведення танкової гармати

2.2. Основи принципу максимуму

2.3. Синтез оптимальної за швидкодією системи наведення танкової гармати

ЧАСТИНА 3

МЕТОД ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

3.1. Постановка задачі оптимальної стабілізації рухомих об'єктів відносно заданого напрямку. Критерії оптимальності

3.2. Основи методу динамічного програмування

3.3. Синтез алгоритму стабілізації танкової гармати

3.4. Вибір вагових коефіцієнтів критерію оптимальності

ЧАСТИНА 4

ПРИНЦИП МІНІМАКСУ

4.1. Постановка задачі параметричного синтезу систем автоматики

4.2. Основи принципу мінімаксу

4.3. Параметричний синтез аналогового регулятора паливопостачання танкового двигуна

ЧАСТИНА 5

ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ

З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ

5.1. СТОХЗСТИЧНІ характеристики випадкових зовнішніх збурень

5.2. Проходження випадкового сигналу через лінійну систему

5.3. Стохастичне рівняння Ляпунова

5.4. Параметричний синтез регулятора паливопостачання

5.5. Параметричний синтез системи стабілізації танкової гармати

ЧАСТИНА 6

ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

6.1. Основи методу факторного експерименту

6.2. Параметричний синтез системи паливопостачання танкового двигуна внутрішнього згорання у детермінованому випадку

6.3. Параметричний синтез системи паливопостачання танкового дизеля бТДу стохастичному випадку

6.4. Статистична перевірка результатів рішення задачі параметричного синтезу

ЧАСТИНА 7

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РІШЕННЯ ЗАДАЧ

7.1. Метод простору станів

7.2. Принцип максимуму

7.3. Метод динамічного програмування

7.4. Принцип мінімаксу

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ