Г.Я. Якименко, Е.П. Харченко

 

АЛГОРИТМИ І ПРОГРАМИ РОЗРАХУНКІВ В ТЕХНІЧНІЙ ЕЛЕКТРОХІМІЇ

Ч. 1. Гальванічні виробництва

 

 

Якименко Г.Я., Харченко Е.П. Алгоритми і програми розрахунків в технічній електрохімії. Ч. 1. Гальванічні виробництва: Навч. посібник. - Харків: НТУ "ХГО", 2002, 234 с.

 

Наведені основні технологічні процеси підготовки поверхні деталей під гальванічні покриття, нанесення металевих і неметалевих неорганічних покрить, склади розчинів і режими нанесення покрить, викладені основи проектування гальванічних дільниць - від розробки технологічного процесу нанесення покриття до розрахунків устаткування і його компоновки як для умов дрібносерійного виробництва з ручним обслуговуванням ванн, так і для великосерійного з використанням автоматичних ліній. Описується принцип побудови циклограми роботи автооператорної лінії і системи управління конвеєрними лініями. Значне місце займають розрахунки витрат матеріалів, хімікатів, енергоносіїв та ін., а також програми для їх проведення на ЕОМ. Посібник ілюстрований схемами і ри­сунками устаткування, містить велику кількість довідкового матеріалу.

Розраховано на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів за напрямком підготовки "Хімічна технологія і інженерія" за спеціальністю "Технічна електрохімія".

 

ЗМІСТ

Вступ

Глава 1. Технологія металевих і неорганічних

1.1  Класифікація неорганічних покрить, вимоги до деталей і покрить

1.2  Методи вимірювання і оцінки розсіювальної здатності

1.3 Підготовка деталей під гальванічні покриття

1.4 Електроосадження металевих покрить

1.5 Неметалеві неорганічні покриття

Глава 2. Розробка технологічного процесу одержання покриття

2.1  Вибір виду і товщини покриття

2.2 Вибір і обгрунтування підготовчих операцій

2.3 Вибір і обгрунтування робочого складу електролітів для одержання покриття

2.4 Вибір і обгрунтування завершальних операцій

2.5 Розрахунок середньої товщини покриття і часу обробки

2.6 Контроль якості покриття і складу розчинів

2.7 Карта технологічного процесу

Глава 3. Проектування гальванічних дільниць.Вибір і розрахунки устаткування

3.1  Розрахунки фонду робочого часу і програми дільниці

3.2 Обгрунтування вибору устаткування і його розрахунки

3.3 Компоновка автооператорних гальванічних ліній

3.4 Компоновка кареточної лінії і визначення її габаритів

3.5 Розрахунок числа автооператорів

3.6 Циклограма автооператорних гальванічних ліній

3.7 Визначення виробничої площі, планування гальванічної дільниці

Глава 4. Розрахунки витрат хімікатів, матеріалів і енергоносіїв

4.1  Розрахунки витрат хімікатів на запуск гальванічної дільниці

4.2 Розрахунки витрат хімікатів та матеріалів на виконання річної програми

4.3Розрахунки сили струму і напруги на гальванічних ваннах, витрат електроенергії електрохімічними ваннами та іншими споживачами

4.4 Розрахунки витрат води для промивних операцій

4.5 Розрахунки пристроїв для нагріву гальванічних ванн і витрат енергоносіїв

4.6 Розрахунок витрат стисненого повітря на перемішування розчинів і обдування деталей

4.7 Розрахунок скиду хімікатів і води на очисні споруди гальванічного виробництва

4.8 Розрахунок теплоємності хімічних сполук і розчинів

4.9 Розрахунок витяжної і припливної вентиляції

Список літератури

Додатки

Додаток А Класифікація деталей за групою складності

Додаток Б Середні норми завантаження деталей на підвіски

Додаток В Середні норми завантаження деталей в ковпаки і барабани

Додаток Г Фізичні константи металів

Додаток Д Технічні характеристики ковпакових ванн

Додаток Е Основні параметри гальванічних ванн

Додаток Ж Вміст металу в солях, що використовують в гальванічних електролітах

Додаток Й Норми питомих витрат розчинних анодів

Додаток К Норми питомих витрат нерозчинних анодів (катодів

 Додаток Л Розміри ванн, що найчастіше використовуються в автооператорних гальванічних лініях

Додаток М Норми витрат розчинів та електролітів при обробці деталей на підвісках

Додаток Н Орієнтовний питомий виніс електролітів і розчинів

Додаток П Граничне допустима концентрація основного компонента у промивній воді після промивки деталей