УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 

Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г., Солодкий В.Д., Сакара Ю.Д., Хлистун Н.Я., Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф. Управління природоохоронною діяльністю: Навч. посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2002. - 304 с.

У посібнику викладено основні принципи управління природоохоронною діяльністю в Україні, подано механізм управління природоохоронною діяльністю та роль екологічної експертизи в забезпеченні ефективного управління, розглянуто методи управління в галузі охорони та використання земельних ресурсів, надр, водних ресурсів, атмосферного повітря, рослинного та тваринного світу, лісів та об'єктів природно-заповідного фонду України.

Посібник призначений для студентів спеціальності 7.070801 - "Екологія та охорона навколишнього середовища".

 

 

ЗМІСТ

Передмова

Частина перша

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Розділ 1. Державна політика в галузі охорони довкілля та управління природоохоронною діяльністю

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 2. Базовий закон у галузі охорони довкілля та   управління природоохоронною діяльністю

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 3. Механізм управління природоохоронною

діяльністю в Україні (в схемах

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 4. Роль екологічної експертизи в забезпеченні ефективного управління природоохоронною діяльністю

Запитання! завдання для самостійноїроботи

Розділ 5. Система державного моніторингу навколишнього природного середовища України

5.1. Структура і рівні системи державного моніторингу навколишнього природного середовища

5.2. Організація роботи системи державного моніторингу навколишнього природного середовища

5.3. Порядок функціонування системи державного моніторингу навколишнього природного середовища

5.4. Науково-методичне, метрологічне, матеріально-технічне і фінансове забезпечення системи державного моніторингу навколишнього природоного середовища

Запитання і завдання для самостійноїроботи

Розділ 6. Управління у галузі охорони та використання земельних ресурсів

6.1. Компетенція різних гілок влади у галузі управління земельними ресурсами

6.2. Категорії земель України. Форми власності на землю

6.3. Підстави для припинення права користування земельною ділянкою

6.4. Поняття про землеустрій

6.5. Відповідальність за порушення земельного законодавства

6.6. Земельні ресурси та їх стан у Чернівецькій області

Запитання і завдання для самостійої роботи

Розділ 7. Управління у галузі охорони та використання надр

7.1. Загальна характеристика надр України

7.2. Компетенція різних гілок влади у галузі регулювання використання надр

7.3. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин

7.4. Надання надр у користування

7.5. Геологічне вивчення надр

7.6. Користування надрами

7.7. Економічний механізм забезпечення управління у галузі охорони і використання надр

7.8. Державний контроль за використанням і охороною надр

7.9.НадраЧернівецькоїобласті

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 8. Управління у галузі охорони та використання водних ресурсів

8.1.Загальнахарактеристикаводнихресурсів України

8.2. Державне управління у галузі використання і   охорони вод та відтворення водних ресурсів

8.3. Державний облік та моніторинг води

8.4. Державний водний кадастр

8.5. Стандартизація і нормування

8.6. Економічні важелі у водокористуванні

8.7. Контрольна діяльність та охорона вод

8.8. Порушення водного законодавства

8.9. Водні ресурси Чернівецької області

Запитання і завдання для самостійої роботи

Розділ 9. Управління у галузі охорони атмосферного повітря

9.1. Загальна характеристика стану атмосфери в Україні

9.2. Управління у галузі охорони атмосферного повітря

9.3. Державний облік та моніторинг

9.4. Стандартизація і нормування

9.5. Платежі за викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря та за інші шкідливі впливи на нього

9.6. Використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення

9.7.Контрольнадіяльність

9.8. Правопорушення у галузі охорони атмосферного  повітря

9.9. Стан атмосферного повітря в Чернівецькій області

Запитання і завдання для самостійої роботи

Розділ 10. Управління у галузі використання та охорони рослинного світу

10.1. Загальна характеристика рослинних ресурсів України

10.2. Загальне використання природних рослинних  ресурсів

10.3. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів

10.4. Використання природних рослинних ресурсів з природоохоронною, рекреаційною та іншою метою

10.5.Охорона рослинного світу

10.6. Державний облік і кадастр рослинного світу

10.7. Державний контроль у галузі охорони,   використання та відтворення рослинного світу

10.8. Рослинні ресурси Чернівецької області

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 11. Управління у галузі охорони і використання лісів

11.1. Загальна характеристика лісового фонду України

11.2. Державне управління у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів

11.3. Лісовпорядкування, державний облік лісового фонду, лісовий кадастр

11.4. Економічний механізм раціонального використання і відтворення лісів

11.5. Використання лісових ресурсів

11.6. Контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 12. Управління у галузі охорони і використання тваринного світу

12.1. Загальна характеристика тваринних ресурсів України

12.2. Загальне використання об'єктів тваринного світу

12.3. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу

12.4. Права та обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу

12.5.Охорона тваринного світу

12.6. Державний контроль у галузі охорони, використання відтворення тваринного світу

12.7. Відповідальність за порушення законодавства

12.8. Тваринні ресурси Чернівецької області

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 13. Управління у галузі охорони і використання об'єктів природно-заповідного фонду України

13.1. Загальна характеристика природно-заповідного фонду України

13.2. Управління у галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду

13.3. Перелік об'єктів природно-заповідного фонду

13.4. Управління та режим на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду

13.5. Державний кадастр природно-заповідного фонду

13.6. Охорона територій та об'єктів природно-заповідного фонду

13.7. Природні території і об'єкти з особливим статусом охорони у Чернівецькій області

Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 14. Роль громадських екологічних організацій в управлінні природоохоронною діяльністю

Запитання і завдання для самостійної роботи

Частина друга.

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Практична робота 1.

Вивчення такс для обчислення розміру шкоди заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів

Запитання і завдання для самостійноїроботи

Практична робота 2 . Значення розміру відшкодування шкоди, заподіяної  порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та

об'єктів природно-заповідного фонду України

Запитання і завдання для самостійної роботи

Практична робота 3.

Вивчення такс для обчислення розміру шкоди,заподіяної лісовому господарству

Запитання і завдання для самостійноїроботи

Практична робота 4.

Вивчення методики розрахунку розміру відшкодування  збитків, які заподіяні державі в результаті наднормових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Запитання і завдання для самостійноїроботи

Практична робота 5 .

Вивчення такс для нарахування розміру стягнення за збитки, заподіяні незаконним добуванням або знищенням диких звірів і птахів (окрім видів

занесених до Червоної книги України)

Запитання і завдання для самостійної  роботи

Практична робота 6.

Вивчення показників та вимог документації до

проведення державної екологічної експертизи

Запитання і завдання для  самостійної роботи

Список рекомендованої літератури