ЗАПОВІДНА СПРАВА

 

Товажнянський Л.Л., Солодкий В.Д., Масікевич Ю.Г., Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф. Заповідна справа: Навч. посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2002. - 240 с.

 

У посібнику висловлено стан заповідної справи в України, розглянуто роль та значення природно-заповідних територій та об'єктів у житті біосфери і суспільства, йдеться про проблеми розвитку заповідної справи.

 

ЗМІСТ

1. Роль та значення природно-заповідних територій! об'єктів в житті біосфери та суспільства

2.  Базовий закон про природно-заповідний фонд України

3.  Стан заповідної справи в Україні

4.Класифікація територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

Червона книга України

5.Біосферніта природні заповідники, національні природні парки України

7.  Природно-заповідний фонд Чернівецької області в Україні

8.Проблемирозвитку заповідної справив Карпатському регіоні

9. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд