ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

В.Д. Солодкий, Л.Л. Товажнянський, Ю.Д. Сакара та ін.

Основи екологічної безпеки: Навч. посібник. - Харків: НТУ "ХПІ", 2002.-176с.

 

 

У посібнику викладені основи екологічної безпеки в Україні, розглянуті вимоги до небезпечних видів діяльності, наведено види діяльності та об'єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку, поданий механізм забезпечення екологічної безпеки в Україні.

Призначено для студентів спеціальності 8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища".

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ

1. Екологічна безпека - гарантований Законом пріоритетний принцип економічного і соціального розвитку України

2. Національна система екологічної безпеки, запобігання і реагування на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації

3. Діяльність Державної комісії з питань техногенне- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

4. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища»

5. Механізм забезпечення екологічної безпеки в Україні

6. Види діяльності та об"єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку

7. Критерії екстремального забруднення навколишнього природного середовища

8. Гігієнічна регламентація та державна реєстрація небезпечних факторів

9. Протидія рушійним стихійним явищам: землетрусам, ураганам, повеням та інше

10. Екологічна експертиза - як один з основних засобів забезпечення екологічної безпеки

11. Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств,споруд та інших об"єктів

12. Охорона довкілля при застосуванні засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних хімічних речовин та інших препаратів

12.1. Вимоги по забезпеченню екологічної безпеки при використанні агресивних хімічних речовин

13. Екологічна безпека при виникненні сильних фізичних і біологічнихфакторів

14. Охорона довкілля від забруднення виробничими, побутовими та іншими відходами

15. Екологічні вимоги при розміщенні і розвитку населених пунктів

16. Вимоги екологічноїбезпеки до інших небезпечних видів діяльності

17. Вимоги екологічної безпеки до територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

18. Вимоги екологічної безпеки при використанні ядерної енергії

19. Надзвичайні екологічні ситуації

19.1. Спостереження і контроль за забрудненням навколишнього середовища

19.2. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях

19.3. Надання першої медичної допомоги потерпілим

Додаток А. Перелік груп речовин і матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів, ввезення в Україну яких забороняється

Додаток Б. Перелік отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу

Додаток В. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення

Цотаток Г. Концепція державного регулювання безпеки та управління ядерною галуззю в Україні

Додаток Д. Граничне допустимі концентрації шкідливих речовин в атмосфері населених пунктів

Додаток Е. Граничне допустимі концентрації шкідливих речовин у воді водоймищ санітарно-побутового використання

Додаток Ж. Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у питній воді

Додаток Й. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у грунті

Література